© 2020 Glenaki Tourism Consultancy

Glenaki Tourism Consultancy BVBA

Geerwijnstraat 12, 8000 Brugge - Belgium

0032 50 61 42 00

birgit@glenaki.com

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Nausicaá viert Wereldoceanendag

June 3, 2019

Op 8 juni is het Werelddag van de Oceaan, een dag waarop men het brede publiek wil sensibiliseren omtrent het belang van het zeemilieu. Honderden organisaties uit meer dan 70 landen verzamelen zich rond dit evenement. De coördinatie is in handen van het World Ocean Network waarvan Nausicaá medeoprichter is.

Op 7 en 8 juni wordt in Nausicaá , naar aanleiding van de Werelddag van de Oceaan, een tweedaags programma gepresenteerd dat zich richt naar scholen en naar het brede publiek. Nausicaa is het grootste aquarium van Europa. Het ligt in Boulogne-sur-Mer, even ten zuiden van Calais, en is dus gemakkelijk te bereiken tijdens een daguitstap. Het bezoek aan Nausicaá kan je vergelijken met een educatieve les: tonen hoe prachtig de zeeën en oceanen zijn maar ook waarschuwen voor de gevaren, met name de gigantische druk van de mens die het maritieme milieu bedreigt.

                              © J-Alexandre

 

Werelddag van de Oceaan – 7 en 8 juni – programma
In Nausicaá wordt n.a.v. de Werelddag een themadorp opgericht waarin je via ludieke en informatieve acties in contact wordt gebracht met het belang van de oceanen, met de gevaren die ze bedreigen en met oplossingen die zich aandienen. Verschillende scholen hebben zich in dit themadorp geëngageerd. Er is bijvoorbeeld het project J’Aime La Plage dat verwijst naar de vervuiling van plastiek op de stranden en van micro plastiek deeltjes in het zeemilieu. Er is een expositie over ecologische afvalverwerking en via allerlei ludieke acties, film en zelfs dans wordt de bezoeker betrokken bij de pracht van de maritieme wereld en gesensibiliseerd omtrent het belang er van.

 
Vanzelfsprekend is er ook het bezoek aan Nausicaá zelf dat veel meer is dan een aquarium. Het is een uniek ontdekkingscentrum in verband met zeeën en oceanen en waar de relatie tussen Mens en Zee in beeld wordt gebracht. Dat gebeurt op een ludieke, wetenschappelijke en pedagogische wijze. Een bezoek aan Nausicaá , zeker op 7 en 8 juni, is hoe dan ook een onvergetelijke gebeurtenis voor klein en groot, voor het ganse gezin.

                           © P-Turpin                                                              © P-Turpin

 

Het engagement van Nausicaá 
De oceanen hebben een enorm potentieel dat aan de mens de mogelijkheid geeft om beter te leven. Nausicaá focust op dit gegeven door samen te werken en projecten te realiseren met andere aquariums, onderzoekscentra, universiteiten, staatsbedrijven op nationaal en internationaal vlak (Unesco, Globaal Forum voor de Oceanen…). Sensibiliseren van het grote publiek en uitwisseling van ervaringen met het oog op grotere kennis is de doelstelling. De acties van Nausicaa en zijn internationale partners zijn sterk verbonden met het fenomeen van de klimaatopwarming. Sensibiliseren nu het nog kan, luidt het, en dat gebeurt ook want jaarlijks bereiken Nausicaa en de andere aquariums ruim 700 miljoen mensen !


Het internationale netwerk van Nausicaá 
In 1998 speelde Nausicaá een actieve rol in de organisatie van het Internationale Jaar van de Oceanen. Van dan dateert ook het lidmaatschap van de Intergouvernementale Oceanografische Commissie van de Unesco. Nausicaa lanceert zich in een internationale context en verwerft in 1999 het Unesco-label Centre of Excellence voor zijn sensibiliseringswerk naar het brede publiek. Nausicaá bewandelt vanaf dan een internationaal parcours en ligt mede aan de basis van de organisatie van een Werelddag van de Oceaan op 8 mei – www.UNWorldOceansDay.org.

 

Praktisch
 NAUSICAA, Nationaal Zeecentrum
Boulevard Sainte Beuve
BP 189
62200 Boulogne-sur-Mer
Frankrijk
 
Tel: +33/3.21.30.99.99
E-mail: info@nausicaa.fr
www.nausicaa.nl 

 

Openingsuren
Buiten de schoolvakanties**:
9u30-18u30
Korte schoolvakanties**:
9u30-19u
Zomervakantie:
9u30-20u
**Schoolvakanties in Frankrijk, zone A, B en C (zoals bepaald door het Ministerie
van Onderwijs in Frankrijk)


Tarieven
Kassaprijs (+ 12 jaar): 25,90 €
Kassaprijs (van 3 tot 12 jaar): 19,50 €

Please reload

Recente berichten

February 17, 2020

Please reload

Archive
Please reload